Уроки


Українська література

11 клас
Розвиток драматургії й театру в 20-30-х роках ХХ ст.10 клас
Тема. І.Я.Франко. Збірка "Зівяле листя" - шедевр інтимної             лірики поета
Мета. Розкрити світ почуттів і пристрастей, створений поетичним словом І.Я.Франка, творчо осмислити події, що відбувалися в житті поета; розвивати вміння аналізувати вірші; виховувати інтерес до поетичної творчості майстра, чистоту та благородство почуттів.

Українська мова
 5 клас

Тема. Правила вживання апострофа
Мета. Повторити, систематизувати й узагальнити знання учнів про апостроф, удосконалити навички правильної вимови й написання слів із апострофом; розвивати логічне мислення, уяву, мовлення; виховувати доброту, чуйність до чужої біди, бажання допомагати.Тема. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв 
я, ю, є, ї
Мета. Дати учням поняття про співвідношення звуків і букв в українській мові, звукове значення літер я,ю,є,ї; розвивати усне й писемне мовлення, уміння виділяти головне, узагальнювати й систематизувати матеріал; сприяти вихованню любові до рідного слова, мови.                                                             


     6 клас 
                           
Тема. Прикметник як частина мови
Мета. Повторити відомості про прикметник, формувати вміння відрізняти прикметники від інших частин мови, визначати рід, число, відмінок та синтаксичну роль прикметників;розвивати словниковий запас учнів, творче мислення, образну уяву; прищеплювати любов до звичаїв та традицій рідного народу.

                                                             


7 клас

Тема. Сполучник як службова частина мови. Сполучники                                       сурядності й підрядності, їх види
Мета. Ознайомити учнів із особливостями сполучника як службової частини мови; формувати вміння розпізнавати сполучники в реченнях, дати поняття про будову сполучника, сполучники сурядності та підрядності. Розвивати пам'ять, увагу, творче мислення. Виховувати повагу до визначних пам'яток України.https://docs.google.com/presentation/d/1zVr8sR9jvXA-qWM3KWqME_YTZY6ao2LYpg97G3IPmEk/edit?usp=sharing

Немає коментарів:

Дописати коментар